Reggio Calabria, MgFoto: conclusa alla grande l'esposizione all'Accademia di Belle Arti - Ilmetropolitano.it

Reggio Calabria, MgFoto: conclusa alla grande l’esposizione all’Accademia di Belle Arti

E’ stata ieri la giornata conclusiva della Mostra Fotografica del Gruppo Internazionale Polacco MgFoto presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. La conferenza stampa organizzata per presentare nove degli undici autori degli scatti e l’incontro con gli studenti è stato un ottimo successo che si va ad aggiungere a quelli già registrati dal prestigioso gurppo di professionisti polacchi. Al tavolo sedevano ai lati dell’interprete ed organizzatrice  Anna Adamczyk: Aleksandra Zapolska, Aneta Mudyna, Anna Faber, Janusz Chojnacki, Mieczysław Nowak, Paweł Boćko, Paweł Stożek, Robert Wilkołek, Stanisław Jawor ed i professori Francesco Mento, Giuseppe De Gregorio e Antonietta Mamone. All’incontro hanno partecipato oltre ai numerosi studenti anche i docenti ed i responsabili dell’Accademia. Quest’ultimi sono rimasti molto soddisfatti riguardo l’esposizione fotografica e hanno osservato con interesse i numerosi  video proiettati durante l’incontro. L’ arricchimento culturale reciproco è alla base di eventi di questo genere, la relazione soggettiva che ognuno degli intervenuti ha esposto è stato un momento di spessore professionale sopratutto per i giovani che si approcciano alla materia. Il gruppo MgFoto ha tenuto molto a ringraziare i professori Giuseppe De Gregorio e Francesco Mento per il supporto didattico ricevuto e Antonietta Mamone e la direttrice Daniela Maisano per la squisita ospitalità. Un affettuoso ringraziamento è stato anche riservato a noi de ilMetropolitano.it  per il supporto mediatico dedicato all’evento. Nell’ottica dello scambio culturale i fotografi hanno quindi proposto ed offerto la partecipazione per tre studenti dell’Accademia reggina al Festival Internazionale della Cultura che si terra a Luglio in Polonia a Myslenice nelle vicinanze di Cracovia. L’offerta accolta con entusiasmo dalla direzione sarà presto formalizzata per essere resa operativa. (Ph – Fabio Vallelonga)

Wczoraj zakonczyła się Wystawa Fotograficzna Międzynarodowej Grupy Polskiej MgFoto na Akademii Sztuk Pięknych w Reggio Calabria. Konferencja prasowa zorganizowana zostła aby przedstawić dziewięciu z jedenastu autorów zdjęć wystawy oraz spotkania ze studentami. Okazała się wielkim sukcesem, który dolacza do wcześniejszych już osiągniętych przez prestiżową gurpę polskich profesjonistow. Przy stole siedzieli obok tłumaczki i organizatorki wydarzenia Anny Adamczyk: Aleksandra Zapolska, Aneta Mudyna, Anna Faber, Janusz Chojnacki, Mieczysław Nowak, Paweł Boćko, Paweł Stożek, Robert Wilkołek, Stanisław Jawor oraz profesorowie Francesco Mento, Giuseppe De Gregorio i Antonietta Mamone. W spotkaniu uczestniczyli oprócz licznych studentów i profesórw również dyrektorzy Akademii. Powyżej wymienieni byli bardzo zadowoleni z wystawy fotograficznej i obserwowali z zainteresowaniem wiele filmów wyświetlanych podczas spotkania. Do wzajemnego wzbogacania kultury, tego typu wydarzenia są podstawą. Subiektywne relacje, które każdy z uczestników wystepujacych wyrazil byly chwilą profesjonalnej wartości, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy podchodzą do przedmiotu. Grupie MgFoto zależalo bardzo na podziękowaniu profesorom Giuseppe De Gregorio i Francesco Mento za otrzymanie wsparcia edukacyjnego oraz Antonietta Mamone i dyrektorce Daniela Maisano za wielką gościnność.Wyrazy wdzięcznosci zostaly rownież skierowane do nas ilMetropolitano.it za wsparcie medialne poświęcone wydarzeniowi. Odnośnie wymiany kulturalnej fotografowie zaproponowali i zaoferowali udział trzech studentów Akademi w Reggio na Międzynarodowym Festiwalu Kultury który odbędzie się w lipcu w Polsce w Myślenicach, koło Krakowa. Propozycja zostala entuzjastycznie przyjęta przez kierownictwo i zostanie wkrótce sformalizowana by mogla dojść do zrealizowania.

(PH – Fabio Vallelonga)

 

Recommended For You

About the Author: Fabrizio Pace

Fabrizio Pace is a journalist, editor of www.ilmetropolitano.it.