Aneta Mudyna : “prefezionarsi sempre di più”

Oggi è nostra ospite la fotografa professionista polacca Aneta Mudyna. Artista di carattere internazionale e docente in numerosi workshop.

Quando è nato il tuo interesse per la fotografia? Kiedy zrodzło sie twoje zainteresowanie fotografią?

La fotografia mi ha accompagnato fin da bambina, perché mio padre era un fotografo. Ho sempre amato le belle foto ma non so il motivo per cui alcune dei più delle . Oltre 10 anni fa, ho frequentato un workshop di fotografia per circa quattro anni. Da dopo la laurea sino ad oggi continuo a partecipare in diversi laboratori di fotografia e workshop.

Fotografia towarzyszyła mi od dziecka ponieważ mój tato był fotografem. Zawsze podobały mi się ładne zdjęcia ale tak naprawdę nie wiedziałam dlaczego jedne bardziej, drugie mniej. Ponad 10 lat temu poszłam na warsztaty fotografii i zostałam tam 4 lata. Po ich ukończeniu aż do teraz biorę udział w różnych warsztatach i plenerach fotograficznych.

Cosa hai fatto per coltivare questa passione e trasformarla in lavoro? Co zrobilas aby uprawiać tą pasję i przekształcić ją w prace? 

Nel corso del tempo la mia passione si è trasformata in un lavoro e continuo frequentare corsi diretti dai migliori professionisti internazionali.

Z biegiem czasu moja pasja przerodziła się również w pracę. I cały czas się dokształcam na różnego rodzaju kursach i warsztatach prowadzonych prze profesionistow swiatowych

Quali sono i soggetti che preferisci fotografare ? Co najbardziej lubisz fotografowac?

Principalmente fotografo i paesaggi, ma non solo la natura ma anche i paesaggi urbai. Mi attrae molto la fotografia a tema oquella ispirata a diverse opere letterarie.

Fotografuję głównie krajobraz, ale nie tylko jest to przyroda, również krajobraz miejski. Bardzo pociąga mnie fotografia tematyczna- inspirowana różnymi dziełami literackimi.

Cosa ne pensi dei nuovi programmi e della tecnologia che ha affiancato il tuo lavoro? Un bene o un male? Co sądzisz o nowych programach technologii tkóra towazyszy ci w pracy? Dobro czy zlo?

Le nuove tecnologie impiegate nella fotografia sono uno strumento di lavoro. Grazie a questi programmi, l’elaborazione delle foto è molto più semplice e offre anche opportunità per il lavoro creativo, offre la possibilità di convertire immagine cruda RAW dalla fotocamera per trasformarla nella nostra opera individuale.

Nowe technologie w fotografii to narzędzie pracy. Dzięki takim programom obróbka fotografii jest dużo prostsza a zarazem daje możliwości pracy twórczej by móc tak przetworzyć surowe zdjęcie z aparatu, by było to naszym indywidualnym dziełem.

Un fotografo del passato a cui ti sei ispirata? Fotagraf z przeszłosci który Cię ispiruje?

Sono affascinata dai “mostri” della fotografia d’arte – Alfred Stieglitz, Frederick H. Evans, Edward Steichen e altri.

Jestem zafascynowana pionierami Fotografii Artystycznej – Alfred Stieglitz, Frederik H. Ewans, Edward Steichen i inni.

La tua foto più bella ? Twoje najładniejsze zdjęcie?

Se ho una foto più bella ? Non lo so ..  non sono mai completamente soddisfatta della mia fotografia, penso sempre che posso fare di meglio, ma ci sono anche quelli che mi piacciono.

Czy mam zdjęcie najładniejsze? Nie wiem tego. Chyba nigdy nie jestem do końca zadowolona z moich fotografii, zawsze uważam, ze mogę zrobić lepsze, ale są również takie które mnie się podobają

Dove hai fatto le tue mostre fotografiche e delle quali sei rimsta più soddisfatta. Gdzie robiłaś swoje wystawy fotograficzne i z których jestes najbardziej zadowolona?

Ho esposto a Parigi – London Festival della Fotografia, Slovacchia, Ucraina, Lituania, Cracovia e molti altri luoghi in Polonia. La mostra più preziosa è stata quella di Parigi coadiuvata dalla  conoscenza di grandi fotografi di tutto il mondo.

Miałam wystawy w : Paryżu – Festiwal Fotografii Londyn, Słowacja, Ukraina Litwa, Kraków i wiele innych miejsc w Polsce Najcenniejsza była możliwość Wystawy w Paryżu i poznaniu wspaniałych fotografów z całego świata.

Sei un free-lance ? O appartieni a qualche gruppo fotografico? Czy jesteś “Wolnym Strzelcem”? Czy jesteś w jakiejś grupie fotograficznej?

Io appartengo alla Società Fotografica – MgFoto, www.mgfoto.pl che unisce appassionati e artisti della fotografia. Andiamo in diversi posti, organizziamo workshop fotografico, in continuazione cerchino di migliorare le nostre capacità per essere migliori in che facciamo. Io appartengo anche AF13- è un Gruppo Nazionale di Artisti Creativi  – Fotografi www.http: //af13.pl.

Należę do Towarzystwa Fotograficznego – MgFoto, www.mgfoto.pl Zrzesza ono fascynatów i artystów fotografii. Jeździmy na różne plenery, organizujemy warsztaty foto, cały czas podnosimy własne umiejętności by być jeszcze lepszymi w tym co robimy. Należę również do AF13- Jest to Ogólnopolska Grupa Twórcza Artystów  – Fotografików www.http://af13.pl

Aneta Mudyna fotografa polacca nata Tuchów, vive a Cracovia. Ha partecipato a numerosi corsi / workshop di fotografia, condotti dai migliori professioni del settore. Organizzatrice di master fotografici internazionali. Lavora anche con la Fondazione per il Centro europeo della Terra (il cui scopo è quello di promuovere la conoscenza dello stato di natura, sulla Terra e organizzazione eventi ecologica).

Aneta Mudyna fotograf polski, urodzona w Tuchowie, mieszka w Krakowie. Absolwentka licznych kursów/warsztatów fotografii oraz plenerów prowadzonych przez najlepszych w swojej dziedzinie. Organizatorka plenerów fotograficznych. Współpracuję z Fundacją Europejskie Centrum Ziemi, (której celem jest propagowanie wiedzy o stanie przyrody na Ziemi i organizacja eventów proekologicznych)

banner

Recommended For You

About the Author: Fabrizio Pace

Fabrizio Pace è giornalista e direttore del quotidiano d’Approfondimento on line www.IlMetropolitano.it e dell’allegato magazine di tecnologia e scienza www.Youfuture.it.