Reggio Calabria, ottimo successo per Anima, la mostra del gruppo MgFoto, visitabile sino al 21 aprile - Ilmetropolitano.it

Reggio Calabria, ottimo successo per Anima, la mostra del gruppo MgFoto, visitabile sino al 21 aprile

Reggio Calabria  – Da lunedì 10 è possibile visitare gratuitamente, presso l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, la mostra fotografica Anima in co-partecipazione con il Quotidiano d’Approfondimento on line www.ilMetropolitano.it. In attesa della conferenza stampa di giorno 21 aprile, alla quale interverranno nove degli autori delle fotografie esposte e appartenenti al gruppo di fotografi polacchi internazionale MgFoto. Già nei giorni scrosi la mostra allestita, sotto la guida dei professori Giuseppe De Gregorio e Francesco Mento, ha riscosso numerosi apprezzamenti da studenti, professori e ospiti occasionali della struttura che hanno avuto modo di osservare e commenatre le fotografie esposte. Molte le testimonianze  dell’evento anche sui social dove si sono susseguiti foto e post di apprezzamento. L’esposizione fotografica potra essere visitata sino a venerdì 14 per poi attendere la riapertura dell’Accademia delle Belle Arti dopo le festività Pasquali e quindi tornare ad essere fruibile ai visitatori mercoledì 19 aprile. L’ultimo atto, l’incontro con i protagonisti (Aleksandra Zapolska, Aneta Mudyna, Anna Faber, Janusz Chojnacki, Mieczysław Nowak, Paweł Boćko, Paweł Stożek, Robert Wilkołek, Stanisław Jawor, Marek Gubała e Grażyna Gubała) presentato da Anna Adamczyk, attirce di madrelingua, sarà alle 10.00 del 21 aprilenell’Aula Magna della struttura.

Reggio Calabria – Od poniedziałku 10 można zwiedzać za darmo, w Akademii Sztuk Pięknych w Reggio Calabria, wystawę fotograficzną Dusza w współpracy z redakcja www.ilMetropolitano.it online. Czekając na dzień konferencji prasowej w dniu 21 kwietnia, w której wezmie udział dziewięciu autorów fotografii należących do grupy międzynarodowych fotografów Polski MgFoto. Już w poprzednich dniach wystawa pod kierunkiem profesorów Giuseppe De Gregorio i Francesco Mento, otrzymała wiele pochwał od uczniów, nauczycieli i gości okolicznosciowych budynku, którzy mieli okazję obserwować i komentować wystawione zdjęcia. Wiele świadectw z wydarzenia również na social network, gdzie zauważone zostały zdjęcia z uznaniem. Wystawa fotograficzna będzie otwarta do piątku 14, a następnie poczeka na ponowne otwarcie ASP po Świętach Wielkanocnych i będzie dostępna dla zwiedzających od środy 19 kwietnia. Ostatnim punktem będzie spotkanie z bohaterami (Aleksandra Zapolska, Mudyna Aneta Anna Faber, Janusz Chojnacki, Mieczysław Nowak, Paweł Boćko Paweł Stożek, Robert Wilkołek, Stanisław Jawor, Marek Gubała i Grażyna Gubała) prezentowane przez Annę Adamczyk, aktorkę polską, odbędzie się o godzinie 10.00 w dniu 21 kwietnia w Auli Magna.

banner

Recommended For You

About the Author: Redazione ilMetropolitano